طرح هاي پژوهشي هدفمند و داراي خروجي ، مورد حمايت و پشتيباني شركت شهركهاي صنعتي قزوين

طرح هاي پژوهشي هدفمند  و داراي خروجي  ، مورد حمايت و پشتيباني شركت شهركهاي صنعتي قزوين
معاون صنايع كوچك شركت شهرك هاي صنعتي استان قزوين گفت : شركت شهرك هاي صنعتي استان قزوين متعهد به شناسايي و حمايت از شركت هاي دانش بنيان در سطح استان قزوين است و مشوق هاي را هم براي حمايت از شركت هاي دانش بنيان موفق كه ايده هاي قابل اجراء دارند در نظر گرفته ايم. به گزارش روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين ، " شهريار كشاورز " در نشست هم انديشي درجهت حمايت از كالاي ايراني در دانشگاه آزاد بوئين زهرا برگزار شده بود اظهار داشت: بيش از92 درصد صنايع در حوزه صنايع متوسط و كوچك فعاليت دارند اظهار كرد : با توجه به ويژه گيهاي منحصر فرد صنايع كوچك و متوسط (( SME و موفقيت هاي كه اين صنايع در كشور هاي توسعه يافته داشته اند در حال حاضر رويكرد سياست مداران و برنامه ريزان كشور به سمت حمايت از صنايع كوچك و متوسط است. وي افزود: تكنولوژي بيشتر صنايع بزرگ وارداتي و وابسته به خارج است اما تكنولوژي صنايع كوچك و متوسط بيشتر داخلي وبومي است ؛ به همين دليل با توجه به تحريم هاي جديد دشمنان، اين صنايع در برابر تحريم ها مقاومت و استقامت بيشتري دارند و كمتر مورد آسيب قرار مي گيرند. كشاورز افزود : يكي از ويژگيهاي صنايع كوچك و متوسط پراكندگي اين صنايع است تاجائيكه در حال حاضر تمامي مناطق استان قزوين از مزاياي صنايع كوچك و متوسط برخودار هستند . معاون صنايع كوچك شركت شهرك هاي صنعتي استان قزوين نوآوري، اشتغال‌آفريني و انعطاف‌پذيري بنگاه‌هاي كوچك و متوسط را مورد اشاره قرارداد و خاطرنشان كرد : در حال حاضر 19 شهرك خصوصي و دولتي در سطح استان قزوين با ظرفيت اشتغالزايي 45 هزار نفر فعاليت دارند كه 866 واحد به غير از شهرك صنعتي البرز با اشتغالزايي مستقيم 25 هزار نفر در حوزه واحد هاي متوسط و كوچك فعال هستند . وي توجه به اقتصاد مقامتي وظرفيت ها و پتانسيل هاي مادي و معنوي درون و بومي را از راهكارهاي اصلي جهت عبور از مشكلات بويژه تحريم هاي ظالمانه دشمنان ذكر كرد و گفت : حمايت از شركت هاي دانش بنيان بخصوص شركت هاي دانش بنيان دانشگاه ها مي تواند در تحقق شعار سال در زمينه حمايت از كالاي ايراني بسيار مهم و تاثير گذار باشد. اين مقام مسئول با اعلام اينكه بسياري از مديران واحد هاي توليدي و صنعتي از ظرفيت پيمانكاري نظام فرعي spxها اطلاع و آگاهي لازم را ندارند تصريح كرد : معاونت صنايع كوچك شهرك هاي صنعتي استان قزوين متعهد به شناسايي و حمايت از شركت هاي دانش بنيان در سطح استان قزوين است و مشوق هاي را هم براي حمايت از شركت هاي دانش بنيان موفق كه ايده هاي قابل اجراء دارند در نظر گرفته ايم. كشاورز تاكيد كرد : بايد ديوار بي اعتمادي بين دانشگاه و واحد هاي صنعتي فرو بريزد چرا كه متاسفانه در حال حاضر ارتباط خوب و مناسبي بين واحد هاي صنعتي و مراكز علمي وجود ندارد. معاون صنايع كوچك شركت شهركهاي صنعتي استان در پايان افزود : بايد ريشه هاي بي اعتمادي دانشگاه و واحد هاي صنعتي به صورت علمي و كارشناسي مورد بررسي قراربگيرد و سپس موانع و مشكلات بين واحد هاي علمي و دانشگاهي با صنعت و توليد حل شود. گفتني است نشست هم انديشي درجهت حمايت از كالاي ايراني با حضور رضا شعبان نژاد ريس دانشگاه آزاد اسلامي بوئين زهرا و سرپرست دانشگاه آزاد اسلامي در ناحيه جنوب و غرب استان قزوين ، شهريار كشاورز معاونت صنايع كوچك شركت شهرك هاي صنعتي استان قزوين و جمعي از كارشناسان اين سازمان و اساتيد و نخبگان دانشگاه برگزار شد.

-